Bantuan

Subsidi Pendidikan
Dermasiswa
Pinjaman Pelajaran
Biasiswa, Anugerah & Penajaan
Skim Pinjaman Pelajaran (Sepenuh Masa - Institusi Tempatan)

Oleh kerana keadaan COVID-19, proses permohonan pinjaman mungkin memakan masa lebih lama. 

Untuk maklumat lanjut, sila emel loans@mendaki.org.sg atau hubungi kami di 6551 2842.

 

Pengenalan
Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat dengan masa, mengikut peningkatan pendapatan siswazah pelajar.

Skim Pinjaman Pengajian Sepenuh Masa MENDAKI bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan Masyarakat Islam dengan menawar pinjaman tanpa faedah kepada mereka yang memerlukan. Skim inimembiayai pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dan ijazah (degree) secara sepenuh masa, di institusi tinggi pemerintah atau swasta yang berakreditasi di Singapura.

Tempoh Permohonan
1 Januari – 30 November 2021

KLIK UNTUK MENDAFTAR

Kriteria Kelayakan
Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Rakyat/Penduduk Tetap (PR) Singapura beragama Islam
 2. Telah mendapat kemasukan tanpa syarat bagi diploma atau ijazah (degree) secara sepenuh masa di :
  • Institusi tinggi pemerintah tempatan.  Hanya pelajar yang tidak menerima bantuan kewangan di bawah Tertiary Tuition Fee Subsidy (TTFS) atau the Supplementary Assistance Loan scheme (SAS) layak memohon.
  • Nanyang Academic of Fine Arts (NAFA) atau LASALLE College of the Arts
  • Edutrust Accredited institusi swasta tempatan pendidikan tinggi dengan Edutrust dan Sijil Edutrust Star sahaja.
  • Bagi Institusi Edutrust Star & Edutrust Certified, pinjaman akan diluluskan untuk sepanjang tempoh pengajian. Pemohon boleh menyemak Status Edutrust institusi mereka di laman web berikut, www.ssg.gov.sg.
 1. Menandatangani perjanjian dengan MENDAKI untuk pembayaran balik pinjaman. Pemohon diperlukan untuk menyediakan 2 orang penjamin kepada MENDAKI.  2 orang penjamin akan diterimasetelah penilaian oleh Jawatankuasa Pinjaman. Penjamin hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:
  • Rakyat Singapura
  • Berumur antara 21 dan 55 tahun
  • Pendapatan bulanan kasar sekurang-kurangnya $1,500 ke atas
  • Mempunyai pekerjaan tetap sejak 1 tahun lalu
  • Bukan ibu bapa, adik-beradik pemohon atau orang yang tinggal dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin pertama dan kedua mestilah bukan dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin mesti menghantar salinan kad pengenalan (NRIC) mereka dan slip pendapatan terkini (maklumat akan disimpan secara sulit)
  • Mengemaskini alamat terbaru dengan memberi salinan kad pengenalan (NRIC) pada masa cek terakhir diagihkan
  • Penjamin yang bekerja sendiri mesti menghantar borang IRAS yang terkini atau pernyataan CPF

Perjanjian Pinjaman
Emel akan dihantar kepada pemohon sebaik sahaja pinjaman diluluskan untuk memaklumkan sesitarikh menandatangani perjanjian pinjaman dan pengambilan cek. Pemohon dan penjamin dikehendaki menandatangani penjanjian pinjaman di hadapan pegawai YM di Wisma MENDAKI, 51 Kee Sun Avenue (off Tay Lian Teck Road) Singapura, 457056. Pemohon dan penjamin diingatkan untuk membawa kad pegenalansemasa sesimenandatangani perjanjian pinjaman.

Seperti terkandung dalam perjanjian pinjaman, peminjam perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Lulus semua mata pelajaran sepanjang kursus pengajian;
 2. Tiada pindaan institusi dalam tempoh pengajian yang dipersetujui
 3. Tiada pindaan kursus dalam tempoh pengajian yang dipersetujui
 4. Tidak menarik diri sebelum tamat pengajian
 5. Tiada penangguhan tanpa sebarang alasan yang kukuh
 6. Tamat pengajian dalam tempoh kurikulum

Jika peminjam tidak memenuhi syarat- syarat di atas atau sebarang terma di dalam perjanjian pinjaman, peminjam akan dianggap telah melanggar perjanjian pinjaman dan jumlah pinjaman perlu dibayar balik dengan segera.

Kuantum Pinjaman

Jenis Institusi Jumlah Pinjaman bagi Pengagihan Tahunan
a. Institusi Pemerintah Tempatan Sehingga 80% yuran pengajian(selepas geran pengajian)
b. NAFA atau LASALLE

PCI > $800 : maksima $5,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

PCI $450-$800 : maksima $8,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

PCI < $450 : maksima $10,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

c. Institusi Swasta Tempatan

Pinjaman akan diberikan untuk sepanjang kursus pengajian dan jumlah pinjaman adalah mengikut penilaianJawatankuasa Pinjaman, selepas mengambil kira keadaan kewangan pemohon, kursus pengajian, akreditasi institusi dan sebarang kriteria lain yang relevan. Keputusan Jawatankuasa Pinjaman adalah muktamad.

Agihan Pinjaman
Pemohon akan dimaklumkan melalui emel mengenai agihan cek pinjaman yang seterusnya. Agihan pinjaman seterusnya akan diberi hanya selepas keputusan peperiksaan dihantar melalui menunjukkan bukti bahawa pelajar telah lulus peperiksaan mereka untuk tahun akademik tersebut dan meneruskan pengajian ke tahun yang berikutnya.

Bayaran Balik Pinjaman
Bayaran balik pinjaman boleh dibuat melalui wang tunai, cek, NETS, GIRO atau Perbankan Internet. Pemohon boleh memilih salah satu daripada pilihan berikut.

Pilihan 1 – Bayaran balik segera dari $50 sebulan Pilihan 2 – Bayaran balik segera dari $100 sebulan Pilihan 3 – Bayaran balik selepas 6 bulan tamat pengajian

Bayaran balik bermula selepas 1 bulan agihan pinjaman pada kadar $50 sebulan.

 

6 bulan selepas tamat kursus, jumlah bayaran balik akan meningkat ke $100 sebulan bagi kursus diploma, $250 bagi kursusijazah biasa dan $500 bagi kursus ijazah perubatan.

 

Kenaikkan tahunan sebanyak $100 akan dikenakan.

Bayaran balik bermula  1 bulan selepas agihan pinjaman pada kadar $100 sebulan.

 

Selepas 6 bulan tamat kursus, jumlah bayaran balik akan beterusan $100 sebulan bagi kursus diploma & dinaikkan $250 bagi kursusijazah biasa dan $500 bagi kursus perubatan.

 

Kenaikkan tahunan sebanyak $100 akan dikenakan

Bayaran balik bermula 6 bulan selepas tamat pengajian dengan kadar purata 3 tahun untuk kursus diploma dan 5 tahun untuk kursusijazah.

 

Contoh: Bulanan bayaran dikira dari Jumlah Pinjaman dibahagikan kepada 3 tahun (diploma) atau 5 tahun (ijazah)

Klik di sini untuk maklumat lanjut mengenaibayaran balik pinjaman

Prosedur Permohonan
Permohonan hanya boleh dibuat melalui link ini.Proses pendaftaran akan mengambil masa 3 minggu dari tarikh permohonan diterima. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pelajar melalui emel. Permohonan yang berjaya perlu membayar yuran pentadbiran sebanyak $50.00.Untuk penjelasan lanjut, sila hubungi pegawai perkhidmatan pelanggan kami di 6245 5555.

Pendaftaran yang tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria kelayakan akan ditolak.

Program-program Lain

(English) MENDAKI-MUIS Preschool Grant (MMPG)

(English)

MMPG is targeted to low-income families with children below 6 years old who are enrolled in preschool…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Sekolah – Dana Amanah Pendidikan (ETF-SAS)

Skim Bantuan Sekolah ETF (ETF-SAS), suatu subsidi pendidikan sekali sahaja, diperkenalkan khas buat pelajar Melayu…

Lebih Lanjut

(English) Education Trust Fund – Siddiqui Assistance Scheme (NITEC Bursary & PFP Bursary)

(English)

The scheme was introduced in March 2020.  It is to support deserving Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families…

Lebih Lanjut

(English) Education Trust Fund – Global Radiance Group Assistance Scheme (Tripartite Engineering Training Award & Tripartite Nautical Training Award Programmes Bursary)

(English)

The scheme was introduced in March 2020.  It is to support deserving Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families…

Lebih Lanjut

(English) Education Trust Fund - Nomanbhoy Bursary

(English)

Introduced in September 2020, the ETF-Nomanbhoy Bursary intends to support deserving Muslim students from financially disadvantaged families who are enrolled…

Lebih Lanjut

SM Jaleel Foundation – Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan Pendidikan (Dermasiswa)

Dermasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian

Lebih Lanjut

SM Jaleel Foundation – Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan (Biasiswa)

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Singapore Chinese Chamber of Commerce Foundation - Education Trust Fund (SCCCF - ETF) Biasiswa

Biasiswa ini memberi ganjaran kepada pelajar Singapura beragama Islam atau penduduk tetap (PR) Singapura…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Politeknik)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Universiti)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar cemerlang…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Melayu Istimewa (Polytechnic)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Melayu Istimewa (Universiti)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Subsidi Yuran Tuisyen Pengajian Tinggi (TTFS)

Skim TTFS, diperkenalkan pada tahun 1991, adalah satu subsidi pendidikan untuk pelajar Melayu, yang menampung yuran pengajian mereka di institusi tinggi…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Tambahan / Supplementary Assistance Loan Scheme (SAS)

Skim Pinjaman Tambahan  (SAS) dibuka kepada semua pelajar Melayu yang memerlukannya…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Separuh Masa - Diploma)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam. Kuantum pembayaran semula kekal rendah

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Separuh masa - Ijazah)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Sepenuh Masa - Institusi Tempatan)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Sepenuh Masa - Luar Negara)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat

Lebih Lanjut

Biasiswa Yayasan MENDAKI – Dr Jai Prashanth Rao

Biasiswa ini diperkenalkan pada Disember 2016 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Dr Abdul Aziz Ali

Biasiswa ini diperkenalkan pada Oktober 2006 untuk membantu pelajar Melayu/Islam dalam bidang perubatan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Merchant

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2006 untuk menggalak pelajar terus cemerlang dalam pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Institution of Engineers Singapore (MENDAKI-IES) (Kejuruteraan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1985. Permohonan hanya melalui pencalonan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI – Institut Pembangunan Pengurusan Singapura (MDIS) (Program Pra-Ijazah)

MDIS (Pra-Ijazah) diagihkan melalui kumpulan-kumpulan bantuan diri seperti Persatuan Serani (EA), Persatuan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Institute of Singapore Chartered Accountants (MENDAKI-ISCA) (Perakaunan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1987…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI – Institut Pembangunan Pengurusan Singapura (MDIS) (Program Ijazah)

Biasiswa MDIS (Ijazah) diagihkan melalui kumpulan-kumpulan bantuan diri seperti Persatuan Serani…

Lebih Lanjut

Biasiswa PSB - MENDAKI

Biasiswa ini diperkenalkan pada Mac 2014. Biasiswa Akademi PSB – MENDAKI merupakan satu kolaborasi…

Lebih Lanjut

Biasiswa Mahasiswa Singapore Airlines – MENDAKI

Biasiswa Singapore Airlines dimulakan pada 1977, dengan tujuan mengenalpasti dan mencari bakat untuk jawatan pengurusan di…

Lebih Lanjut

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI bertujuan merangsang masyarakat kita memupuk sifat belajar sepanjang hayat

Lebih Lanjut

Anugerah Pencapaian Khas Kecemerlangan (Bukan Akademik)

Anugerah ini mengiktiraf pelajar yang cemerlang dalam bidang non-akademik dan bertujuan memberi inpirasi kepada…

Lebih Lanjut

Pinjaman Latihan Kemahiran

Skim ini menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada pekerja Melayu/Islam untuk meningkatkan diri mereka dengan

Lebih Lanjut
wpChatIcon