Program

   >   Program   >   Rangkaian Pelajar
PILIH PROGRAM  

Rangkaian Pelajar

Rangkaian Pelajar MENDAKI dibuka kepada semua pelajar Melayu/Islam dari pelbagai Institut Pengajian Tinggi (IHL). Rangkaian in bertujuan memupuk sifat sivik dan menggerak pelajar menjadi rakyat yang aktif dan berbakti kepada negara. Kami menyokong para pelajar dengan mengadakan:

  • Bengkel-bengkel untuk membina kecekapan untuk ekonomi akan datang
  • Wadah untuk membina kemahiran kepimpian melalui inisiatif-inisiatif pelajar
  • Ruang untuk menubuh idea dan merealisasikan projek-projek komuniti
  • Hubungan dengan profesional dan pakar industri
  • Peluang untuk membina portfolio melalui rangkaian

Sukarela

Kami menjemput para pelajar membina Masyarakat Gemilang melalui program sukarelawan Program Pemerkasaan @ ITE sebagai Empowerment Mentor. Sukarelawan perlu mengetepikan sekurang-kurangnya sembilan bulan dan akan menerima latihan sebelum bermula. Sukarelawan dapat:

  • Berhubung dengan rakan-rakan yang berfikiran sama
  • Dibimbing oleh pakar mengenai pendidikan dan perkara-perkara berkaitan kerjaya
  • Mengasah kemahiran komunikasi dan fasilitasi
  • Membina hubungan melalui aktiviti berpasukan
  • Mereka yang cemerlang akan diiktiraf di acara Penghargaan Sukarelawan MENDAKI yang berlangsung setiap tahun.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami. 

Klik untuk sertai sebagai Empowerment Mentor

Program-program Lain

Program Pemerkasaan @ ITE

MENDAKI telah memperkenalkan dua Program Pemerkasaan berasaskan jantina di tiga buah…

Lebih Lanjut

Siri “Future of…”

Sebuah siri yang interaktif, para pelajar dapat berinteraksi dengan pemimpin industri untuk…

Lebih Lanjut

Seminar NextStop

Platform tahunan buat pelajar pasca-menengah dan pengajian tinggi untuk berinteraksi…

Lebih Lanjut

Rangkaian Karyawan

Terdapat pelbagai akitiviti penglibatan untuk profesional sepanjang tahun. Dari aktiviti-aktiviti…

Lebih Lanjut

(English) Women At Work (W@W)

(English)

Women At Work (W@W) is an enhanced “back-to-work women” programme that facilitates and supports Malay/Muslim women to Restart, Rebuild and Re-integrate (3Rs) into the workforce after a career break.

Lebih Lanjut