Program

   >   Program   >   Rangkaian Pelajar
PILIH PROGRAM  

Rangkaian Pelajar

Rangkaian Pelajar MENDAKI dibuka kepada semua pelajar Melayu/Islam dari pelbagai Institut Pengajian Tinggi (IHL). Rangkaian in bertujuan memupuk sifat sivik dan menggerak pelajar menjadi rakyat yang aktif dan berbakti kepada negara. Kami menyokong para pelajar dengan mengadakan:

  • Bengkel-bengkel untuk membina kecekapan untuk ekonomi akan datang
  • Wadah untuk membina kemahiran kepimpian melalui inisiatif-inisiatif pelajar
  • Ruang untuk menubuh idea dan merealisasikan projek-projek komuniti
  • Hubungan dengan profesional dan pakar industri
  • Peluang untuk membina portfolio melalui rangkaian

Sukarela

Kami menjemput para pelajar membina Masyarakat Gemilang melalui program sukarelawan Program Pemerkasaan @ ITE sebagai Empowerment Mentor. Sukarelawan perlu mengetepikan sekurang-kurangnya sembilan bulan dan akan menerima latihan sebelum bermula. Sukarelawan dapat:

  • Berhubung dengan rakan-rakan yang berfikiran sama
  • Dibimbing oleh pakar mengenai pendidikan dan perkara-perkara berkaitan kerjaya
  • Mengasah kemahiran komunikasi dan fasilitasi
  • Membina hubungan melalui aktiviti berpasukan
  • Mereka yang cemerlang akan diiktiraf di acara Penghargaan Sukarelawan MENDAKI yang berlangsung setiap tahun.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami. 

Klik untuk sertai sebagai Empowerment Mentor

Program-program Lain

Seminar NextStop

Platform tahunan buat pelajar pasca-menengah dan pengajian tinggi untuk berinteraksi…

Lebih Lanjut

Siri “Future of…”

Sebuah siri yang interaktif, para pelajar dapat berinteraksi dengan pemimpin industri untuk…

Lebih Lanjut

Program Pemerkasaan @ ITE

MENDAKI telah memperkenalkan dua Program Pemerkasaan berasaskan jantina di tiga buah…

Lebih Lanjut

Rangkaian Karyawan

Terdapat pelbagai akitiviti penglibatan untuk profesional sepanjang tahun. Dari aktiviti-aktiviti…

Lebih Lanjut

(English) #DigiSmart

(English)

The #DigiSmart programme aims to educate the Malay/Muslim community to embrace digital solutions in their daily lives and be equipped with the knowledge and skills to be digitally ready.

Lebih Lanjut

(English) Women At Work (W@W)

(English)

Women At Work (W@W) is an enhanced “back-to-work women” programme that facilitates and supports Malay/Muslim women to Restart, Rebuild and Re-integrate (3Rs) into the workforce after a career break.

Lebih Lanjut