Bantuan

Subsidi Pendidikan
Dermasiswa
Pinjaman Pelajaran
Biasiswa, Anugerah & Penajaan
Dermasiswa Khas Melayu (Universiti)

Pengenalan
Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas (SMB) kepadapelajar Melayu di institusi pengajian tinggi tempatan. Pada tahun 1995, MENDAKI telah mengambil alih pentadbiran SMB.

Tempoh Pendaftaran
13 September – 8 Oktober 2021

Pendaftaran kini ditutup

Kriteria Kelayakan

 • Warga Singapura berbangsa Melayu yang sudah tinggal di Singapura selama sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mengaji di pusat pengajian.
 • Memulakan pengajian tahun pertama kursus Sarjana Muda mereka secara sepenuh masa di institusi berikut:
  1. Universiti Kebangsaan Singapura
  2. Universiti Teknologi Nanyang/Institut Pendidikan Nasional
  3. Universiti Pengurusan Singapura
  4. Institut Teknologi Singapura
  5. Universiti Teknologi dan Rekabentuk Singapura
  6. Universiti Sains Sosial Singapura
 • Memperolehi keputusan cemerlang dalam:
  1. Peperiksaan Cambridge Singapura GCE ‘O’ and GCE ‘A’ level; dan/atau
  2. Diploma Politeknik dengan satu Sijil Merit
  3. Diploma International Baccalaureate
 • Mempunyai rekod penyertaan aktiviti ko-kurikulum (CCA) yang baik.
 • Pemohon lelaki hendaklah telah melengkapkan Khidmat Negara.

Syarat

 • Pemohon hendaklah mendaftar dan melengkapkan prosedur pendaftaran yang diperlukan oleh institusi. Mereka mesti memberitahu MENDAKI keputusan pendaftaran mereka.. Pemohon yang berjaya mendapat tempat mesti memohon untuk skim MENDAKI Tertiary Tuition Fee Subsidy (TTFS) jika pendapatan per kapita keluarga tidak melebihi $2,000.
 • Pemohon dari keluarga berpendapatan rendah akan diberi keutamaan.
 • Temuduga akan diadakan untuk memilih calon-calon selepas mereka telah diterima oleh Universiti.
 • Pemohon akan dipertimbangkan hanya apabila semua dokumen yang diperlukan dihantar.
 • Temuduga akan diadakan untuk calon dipilih, namun ini tidak menjamin penempatan bagi mereka.
 • Pemilihan calon berdasarkan persaingan antara calon yang layak dan sedang mengaji di pusat pendidikan.

Nilai Anugerah

 • Elaun sara hidup bernilai $3,400 setahun akan diagihkan kepada calon yang berjaya setiap tahun.
 • Pelajar hendaklah menghantar salinan keputusan peperiksaan tahunan mereka ke Yayasan MENDAKI sebelum dana boleh diagihkan.

Komitmen Perkhidmatan

 • Tiada ikatan disyaratkan tetapi penerima hendaklah melengkapkan satu projek masyarakat bersama MENDAKI.

Hubungi kami untuk maklumat lanjut

Pengenalan
Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas (SMB) kepadapelajar Melayu di institusi pengajian tinggi tempatan. Pada tahun 1995, MENDAKI telah mengambil alih pentadbiran SMB.

Tempoh Pendaftaran
13 September – 8 Oktober 2021

Pendaftaran kini ditutup

Kriteria Kelayakan

 • Warga Singapura berbangsa Melayu yang sudah tinggal di Singapura selama sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mengaji di pusat pengajian.
 • Memulakan pengajian tahun pertama kursus Sarjana Muda mereka secara sepenuh masa di institusi berikut:
  1. Universiti Kebangsaan Singapura
  2. Universiti Teknologi Nanyang/Institut Pendidikan Nasional
  3. Universiti Pengurusan Singapura
  4. Institut Teknologi Singapura
  5. Universiti Teknologi dan Rekabentuk Singapura
  6. Universiti Sains Sosial Singapura
 • Memperolehi keputusan cemerlang dalam:
  1. Peperiksaan Cambridge Singapura GCE ‘O’ and GCE ‘A’ level; dan/atau
  2. Diploma Politeknik dengan satu Sijil Merit
  3. Diploma International Baccalaureate
 • Mempunyai rekod penyertaan aktiviti ko-kurikulum (CCA) yang baik.
 • Pemohon lelaki hendaklah telah melengkapkan Khidmat Negara.

Syarat

 • Pemohon hendaklah mendaftar dan melengkapkan prosedur pendaftaran yang diperlukan oleh institusi. Mereka mesti memberitahu MENDAKI keputusan pendaftaran mereka.. Pemohon yang berjaya mendapat tempat mesti memohon untuk skim MENDAKI Tertiary Tuition Fee Subsidy (TTFS) jika pendapatan per kapita keluarga tidak melebihi $2,000.
 • Pemohon dari keluarga berpendapatan rendah akan diberi keutamaan.
 • Temuduga akan diadakan untuk memilih calon-calon selepas mereka telah diterima oleh Universiti.
 • Pemohon akan dipertimbangkan hanya apabila semua dokumen yang diperlukan dihantar.
 • Temuduga akan diadakan untuk calon dipilih, namun ini tidak menjamin penempatan bagi mereka.
 • Pemilihan calon berdasarkan persaingan antara calon yang layak dan sedang mengaji di pusat pendidikan.

Nilai Anugerah

 • Elaun sara hidup bernilai $3,400 setahun akan diagihkan kepada calon yang berjaya setiap tahun.
 • Pelajar hendaklah menghantar salinan keputusan peperiksaan tahunan mereka ke Yayasan MENDAKI sebelum dana boleh diagihkan.

Komitmen Perkhidmatan

 • Tiada ikatan disyaratkan tetapi penerima hendaklah melengkapkan satu projek masyarakat bersama MENDAKI.

Hubungi kami untuk maklumat lanjut

Program-program Lain

Biasiswa MENDAKI – MICRON

(English)

Introduced in 2024, the MENDAKI – MICRON scholarship intends to reward deserving Malay/Muslim students who…

Lebih Lanjut

(English) MENDAKI Talent Scholarship (University)

(English)

The MENDAKI Talent Scholarship (University) is looking for talented, young Malay/Muslim students with…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Sekolah – Dana Amanah Pendidikan (ETF-SAS)

Skim Bantuan Sekolah ETF (ETF-SAS), suatu subsidi pendidikan sekali sahaja, diperkenalkan khas buat pelajar Melayu…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Mohamedally Sithawalla

Introduced in June 2023, the bursary supports deserving Malay/Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families, enrolled in Institute of Technical Education (ITE) and Polytechnics.

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Abdullah

MMPG memberi bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai anak di bawah 6 tahun di prasekolah…

Lebih Lanjut

Dana Pendidikan Harun Ghani

The Harun Ghani Education Fund (HGEF) was set up in 2005 to honour the late Mr Harun Ghani’s contributions to prevent drug abuse and rehabilitate drug offenders in Singapore.

Lebih Lanjut

Geran prasekolah MENDAKI-Muis (MMPG)

MMPG is targeted to low-income families with children below 6 years old who are enrolled in preschool…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan – Siddiqui

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Ramalah Amat

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Jamae Kalvi

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Gafoor PropNex

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – The Saleh and Gato Motiwalla

The scheme was introduced in January 2022. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Amran Mohd

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Bazul Ashhab

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Barakath

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Sepenuh Masa (Institusi Swasta Tempatan, NAFA, LASALLE)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Institusi Tempatan - Sepenuh Masa)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan – Global Radiance Group (Program TETA & TNTA)

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Nomanbhoy

Diperkenalkan pada bulan September 2020, Dermasiswa ETF-Nomanbhoy berhasrat untuk menyokong pelajar Muslim yang layak dari keluarga yang kurang berpendapatan…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan SM Jaleel Foundation – Dana Amanah Pendidikan (Dermasiswa)

The scheme was introduced in August 2019 in an effort to encourage students to continue to excel in their studies…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Bitsmedia

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa GIC-MENDAKI

In partnership with MENDAKI and Singapore’s universities, NUS, NTU and SMU – the GIC-MENDAKI Scholarship …

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - MIRXES

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Gafoor PropNex

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - The Saleh and Gato Motiwalla

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

SM Jaleel Foundation – Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan (Biasiswa)

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Singapore Chinese Chamber of Commerce Foundation - Education Trust Fund (SCCCF - ETF) Biasiswa

Biasiswa ini memberi ganjaran kepada pelajar Singapura beragama Islam atau penduduk tetap (PR) Singapura…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Politeknik)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Universiti)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar cemerlang…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Khas Melayu (Polytechnic)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Khas Melayu (Universiti)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Subsidi Yuran Tuisyen Pengajian Tinggi (TTFS)

Skim TTFS, diperkenalkan pada tahun 1991, adalah satu subsidi pendidikan untuk pelajar Melayu, yang menampung yuran pengajian mereka di institusi tinggi…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Tambahan / Supplementary Assistance Loan Scheme (SAS)

Skim Pinjaman Tambahan  (SAS) dibuka kepada semua pelajar Melayu yang memerlukannya…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Diploma Separuh Masa

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam. Kuantum pembayaran semula kekal rendah

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Ijazah Separuh Masa

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Sepenuh Masa (Luar Negara)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat

Lebih Lanjut

Biasiswa Yayasan MENDAKI – Dr Jai Prashanth Rao

Biasiswa ini diperkenalkan pada Disember 2016 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Dr Abdul Aziz Ali

Biasiswa ini diperkenalkan pada Oktober 2006 untuk membantu pelajar Melayu/Islam dalam bidang perubatan…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Oktober 2006 untuk membantu pelajar Melayu/Islam dalam bidang perubatan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Merchant

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2006 untuk menggalak pelajar terus cemerlang dalam pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Institution of Engineers Singapore (MENDAKI-IES) (Kejuruteraan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1985. Permohonan hanya melalui pencalonan…

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1985. Permohonan hanya melalui pencalonan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Institute of Singapore Chartered Accountants (MENDAKI-ISCA) (Perakaunan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1987…

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1987…

Lebih Lanjut

Biasiswa Mahasiswa Singapore Airlines – MENDAKI

Biasiswa Singapore Airlines dimulakan pada 1977, dengan tujuan mengenalpasti dan mencari bakat untuk jawatan pengurusan di…

Lebih Lanjut

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI bertujuan merangsang masyarakat kita memupuk sifat belajar sepanjang hayat

Lebih Lanjut

Anugerah Pencapaian Khas Kecemerlangan (Bukan Akademik)

Anugerah ini mengiktiraf pelajar yang cemerlang dalam bidang non-akademik dan bertujuan memberi inpirasi kepada…

Lebih Lanjut

Pinjaman Latihan Kemahiran

Skim ini menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada pekerja Melayu/Islam untuk meningkatkan diri mereka dengan

Lebih Lanjut