Bantuan

Subsidi Pendidikan
Dermasiswa
Pinjaman Pelajaran
Biasiswa, Anugerah & Penajaan
Pinjaman Pelajaran Sepenuh Masa (Luar Negara)

Pengenalan
Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam. Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat dengan masa, mengikut peningkatan pendapatan siswazah pelajar.

Skim Pinjaman Pengajian Sepenuh Masa MENDAKI bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan Masyarakat Muslim dengan menawar pinjaman tanpa faedah kepada mereka yang memerlukan. Ia membiayai pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat degree secara sepenuh masa, di institusi luar negara yang berakreditasi.

Tempoh Pendaftaran
1 Januari 2023 – 28 Februari 2023
1 April 2023 – 31 Julai 2023
1 September 2023 – 31 Oktober 2023

KLIK UNTUK MENDAFTAR

Kriteria Kelayakan
Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Rakyat/Penduduk Tetap (PR) Singapura beragama Islam. Pemohon merupakan seorang warga Singapura atau penduduk tetap Singapura yang bermastautin di Singapura pada masa permohonan.
 2. Telah mendapat kemasukan tanpa syarat bagi degree secara sepenuh masa di institusi luar negara yang berakreditasi. Permohonan akan diluluskan secara kes demi kes, bergantung kepada akreditasi institusi.
 3. Pemohon mesti menunjukkan rancangan untuk baki dana
 4. Permohonan mesti dihantar 3 bulan sebelum permulaan kursus
 5. Menandatangani perjanjian dengan MENDAKI untuk pembayaran balik pinjaman. Pemohon diperlukan untuk menyediakan 2 orang penjamin kepada MENDAKI. 2 orang penjamin akan diterima setelah penilaian oleh Jawatan kuasa Pinjaman. Penjamin hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:
  • Rakyat Singapura
  • Berumur antara 21 dan 55 tahun
  • Pendapatan bulanan kasar sekurang-kurangnya $1,500 ke atas
  • Mempunyai pekerjaan tetap sejak 1 tahun lalu
  • Bukan ibu bapa, adik-beradik pemohon atau orang yang tinggal dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin pertama dan kedua mestilah bukan dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin mesti menghantar salinan NRIC mereka dan slip pendapatan terkini (maklumat akan disimpan secara sulit)
  • Mengemaskini alamat terbaru dengan memberi salinan NRIC pada masa cek terakhir diagihkan
  • Penjamin yang bekerja sendiri mesti menghantar borang IRAS yang terkini atau pernyataan CPF

Perjanjian Pinjaman
Emel akan dihantar kepada pemohon sebaik sahaja pinjaman diluluskan untuk memaklumkan sesi tarikh menandatangani perjanjian pinjaman dan pengambilan cek. Pemohon dan penjamin dikehendaki menandatangani perjanjian pinjaman di hadapan pegawai YM di Wisma MENDAKI, 51 Kee Sun Avenue (off Tay Lian Teck Road) Singapura, 457056. Pemohon dan penjamin diingatkan untuk membawa kad pengenalan semasa sesi menandatangani perjanjian pinjaman.

Seperti terkandung dalam perjanjian pinjaman, peminjam perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Lulus semua mata pelajaran sepanjang kursus pengajian
 2. Tiada pindaan institusi dalam tempoh pengajian yang dipersetujui
 3. Tiada pindaan kursus dalam bidang pengajian
 4. Tidak menarik diri sebelum tamat pengajian
 5. Tiada penangguhan tanpa sebarang alasan yang kukuh
 6. Tamat pengajian dalam masa tempoh kurikulum

Jika peminjam tidak memenuhi syarat- syarat di atas atau sebarang terma di dalam perjanjian pinjaman, peminjam akan dianggap telah melanggar perjanjian pinjaman dan jumlah pinjaman perlu dibayar balik dengan segera.

Kuantum Pinjaman

Jenis institusi Jumlah Pinjaman bagi Pengagihan Tahunan
Institusi luar negara PCI > $800 : maksima $5,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)
PCI $450-$800 : maksima $10,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)
PCI < $450 : maksima $15,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

Pinjaman akan diberikan untuk sepanjang kursus pengajian dan jumlah pinjaman adalah mengikut budi bicara Jawatankuasa Pinjaman, selepas mengambil kira keadaan kewangan pemohon, kursus pengajian, akreditasi institusi dan sebarang kriteria lain yang relevan. Keputusan Jawatankuasa Pinjaman adalah muktamad.

Agihan Pinjaman
Pemohon akan dimaklumkan melalui emel mengenai agihan cek pinjaman yang seterusnya. Agihan pinjaman seterusnya akan diberi hanya selepas keputusan peperiksaan dihantar melalui atas talian, menunjukkan bukti bahawa pelajar telah lulus peperiksaan mereka untuk tahun akademik tersebut dan meneruskan pengajian ke tahun yang berikutnya.

Bayaran Balik Pinjaman
Bayaran balik pinjaman boleh dibuat melalui wang tunai, cek, NETS, GIRO atau Perbankan Internet. Pemohon boleh memilih salah satu daripada pilihan berikut.

Pilihan 1 – Bayaran balik segera dari $50 sebulan Pilihan 2 – Bayaran balik segera dari $100 sebulan Pilihan 3 – Bayaran balik selepas 6 bulan tamat pengajian

Bayaran balik akan bermula selepas 1 bulan agihan pinjaman pada kadar $50 sebulan.

 

6 bulan selepas tamat kursus, amaun bayaran balik akan meningkat ke $100 sebulan bagi tahap diploma, $250 bagi tahap degree biasa dan $500 bagi degree perubatan.

 

Terdapat kenaikan tahunan sebanyak $100.

Bayaran balik akan bermula 1 bulan selepas agihan pinjaman pada kadar $100 sebulan.

 

Selepas 6 bulan tamat kursus, amaun bayaran balik akan meningkat ke  $250 bagi tahap degree biasa dan $500 bagi degree perubatan.

 

Terdapat kenaikan tahunan sebanyak $100.

Bayaran balik bermula 6 bulan selepas tamat pengajian dengan kadar purata 3 tahun untuk kursus diploma dan 5 tahun untuk kursus ijazah.

 

Contoh: Bulanan bayaran dikira dari Jumlah Pinjaman dibahagikan kepada 3 tahun (diploma) atau 5 tahun (ijazah)

Klik di sini untuk maklumat lanjut mengenai bayaran balik pinjaman

Prosedur Permohonan
Permohonan hanya boleh dibuat melalui link ini. Proses pendaftaran akan mengambil masa 3 minggu dari tarikh permohonan diterima. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pelajar melalui emel. Permohonan yang berjaya perlu membayar yuran pentadbiran sebanyak $50.00. 

Pendaftaran yang tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria kelayakan akan ditolak.

Program-program Lain

Biasiswa MENDAKI – MICRON

(English)

Introduced in 2024, the MENDAKI – MICRON scholarship intends to reward deserving Malay/Muslim students who…

Lebih Lanjut

(English) MENDAKI Talent Scholarship (University)

(English)

The MENDAKI Talent Scholarship (University) is looking for talented, young Malay/Muslim students with…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Sekolah – Dana Amanah Pendidikan (ETF-SAS)

Skim Bantuan Sekolah ETF (ETF-SAS), suatu subsidi pendidikan sekali sahaja, diperkenalkan khas buat pelajar Melayu…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Mohamedally Sithawalla

Introduced in June 2023, the bursary supports deserving Malay/Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families, enrolled in Institute of Technical Education (ITE) and Polytechnics.

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Abdullah

MMPG memberi bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai anak di bawah 6 tahun di prasekolah…

Lebih Lanjut

Dana Pendidikan Harun Ghani

The Harun Ghani Education Fund (HGEF) was set up in 2005 to honour the late Mr Harun Ghani’s contributions to prevent drug abuse and rehabilitate drug offenders in Singapore.

Lebih Lanjut

Geran prasekolah MENDAKI-Muis (MMPG)

MMPG is targeted to low-income families with children below 6 years old who are enrolled in preschool…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan – Siddiqui

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Ramalah Amat

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Jamae Kalvi

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Gafoor PropNex

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – The Saleh and Gato Motiwalla

The scheme was introduced in January 2022. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Amran Mohd

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Bazul Ashhab

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan – Barakath

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Sepenuh Masa (Institusi Swasta Tempatan, NAFA, LASALLE)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Pelajaran (Institusi Tempatan - Sepenuh Masa)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan – Global Radiance Group (Program TETA & TNTA)

Skim ini diperkenalkan pada bulan Mac 2020 untuk menyokong pelajar-pelajar Muslim…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Dana Amanah Pendidikan - Nomanbhoy

Diperkenalkan pada bulan September 2020, Dermasiswa ETF-Nomanbhoy berhasrat untuk menyokong pelajar Muslim yang layak dari keluarga yang kurang berpendapatan…

Lebih Lanjut

Skim Bantuan SM Jaleel Foundation – Dana Amanah Pendidikan (Dermasiswa)

The scheme was introduced in August 2019 in an effort to encourage students to continue to excel in their studies…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Bitsmedia

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa GIC-MENDAKI

In partnership with MENDAKI and Singapore’s universities, NUS, NTU and SMU – the GIC-MENDAKI Scholarship …

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - MIRXES

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Gafoor PropNex

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - The Saleh and Gato Motiwalla

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

SM Jaleel Foundation – Skim Bantuan Dana Amanah Pendidikan (Biasiswa)

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Lebih Lanjut

Singapore Chinese Chamber of Commerce Foundation - Education Trust Fund (SCCCF - ETF) Biasiswa

Biasiswa ini memberi ganjaran kepada pelajar Singapura beragama Islam atau penduduk tetap (PR) Singapura…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Politeknik)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI (Universiti)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1995 untuk memberi ganjaran kepada pelajar-pelajar cemerlang…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Khas Melayu (Polytechnic)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Dermasiswa Khas Melayu (Universiti)

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Sebelum 1995, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (PSC) telah mengagihDermasiswa Melayu Khas…

Lebih Lanjut

Subsidi Yuran Tuisyen Pengajian Tinggi (TTFS)

Skim TTFS, diperkenalkan pada tahun 1991, adalah satu subsidi pendidikan untuk pelajar Melayu, yang menampung yuran pengajian mereka di institusi tinggi…

Lebih Lanjut

Skim Pinjaman Tambahan / Supplementary Assistance Loan Scheme (SAS)

Skim Pinjaman Tambahan  (SAS) dibuka kepada semua pelajar Melayu yang memerlukannya…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Diploma Separuh Masa

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam. Kuantum pembayaran semula kekal rendah

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Ijazah Separuh Masa

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal…

Lebih Lanjut

Pinjaman Pelajaran Sepenuh Masa (Luar Negara)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat

Lebih Lanjut

Biasiswa Yayasan MENDAKI – Dr Jai Prashanth Rao

Biasiswa ini diperkenalkan pada Disember 2016 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Dr Abdul Aziz Ali

Biasiswa ini diperkenalkan pada Oktober 2006 untuk membantu pelajar Melayu/Islam dalam bidang perubatan…

Biasiswa ini diperkenalkan pada Oktober 2006 untuk membantu pelajar Melayu/Islam dalam bidang perubatan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Merchant

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2006 untuk menggalak pelajar terus cemerlang dalam pengajian…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI - Institution of Engineers Singapore (MENDAKI-IES) (Kejuruteraan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1985. Permohonan hanya melalui pencalonan…

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1985. Permohonan hanya melalui pencalonan…

Lebih Lanjut

Biasiswa MENDAKI-Institute of Singapore Chartered Accountants (MENDAKI-ISCA) (Perakaunan)

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1987…

Biasiswa ini diperkenalkan pada 1987…

Lebih Lanjut

Biasiswa Mahasiswa Singapore Airlines – MENDAKI

Biasiswa Singapore Airlines dimulakan pada 1977, dengan tujuan mengenalpasti dan mencari bakat untuk jawatan pengurusan di…

Lebih Lanjut

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI bertujuan merangsang masyarakat kita memupuk sifat belajar sepanjang hayat

Lebih Lanjut

Anugerah Pencapaian Khas Kecemerlangan (Bukan Akademik)

Anugerah ini mengiktiraf pelajar yang cemerlang dalam bidang non-akademik dan bertujuan memberi inpirasi kepada…

Lebih Lanjut

Pinjaman Latihan Kemahiran

Skim ini menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada pekerja Melayu/Islam untuk meningkatkan diri mereka dengan

Lebih Lanjut