Program

   >   Program   >   PlayFest
PILIH PROGRAM  

PlayFest

PlayFest dilancarkan pada 2018 dengan tujuan menggalakkan Pembelajaran Pengantaraan Melalui Bermain, dan memberangsang ibu bapa dengan ilmu Pengantaraan Pembelajaran Melalui Bermain (MLE), iaitu: Kesalingan, Keasyikan, Makna, Luar Pemikiran dan Kecekapan. Program ini direkabentuk untuk keluarga-keluarga dengan anak pra-sekolah bawah 6 tahun.

Objektif Playfest:

  • Menekan kepentingan bermain dan peranannya dalam perkembangan holistik kanak-kanak, serta mendorong pergaulan dengan kanak-kanak lain.
  • Menyokong dan memberangsang ibu bapa memeluk pembelajaran melalui bermain dengan perkongsian teknik-teknik MLE.
  • Mengembang pemikiran kritikal awal, kemahiran pertimbangan, serta pemikiran membina di kalangan pelajar-pelajar kecil.
  • Memberi idea-idea pembelajaran yang memberangsang dan sesuai di rumah.

Program-program Lain

KelasMateMatika@CC

Ditujukan kepada ibu bapa yang mempunyai anak pra-sekolah berumur 4 ke 6 tahun…

Lebih Lanjut

Keluarga AKRAB

Keluarga AKRAB adalah suatu inisiatif rangkaian tidak rasmi di mana ibu bapa mengongsi ilmu…

Lebih Lanjut

Program keibu bapaan

Bagi membantu ibu bapa dalam perjalanan keibu bapaan mereka, beberapa program dikendalikan khas untuk mereka…

Lebih Lanjut