Sumber

   >   Sumber   >   Penyelidikan & Terbitan

About the Research & Planning Department

Penyelidikan di MENDAKI menyokong pembangunan masyarakat Melayu/Islam melalui pendidikan. Untuk melakukan ini, Jabatan Penyelidikan dan Perancangan MENDAKI memberi tumpuan kepada 3 bidang. Untuk pertanyaan dan kerjasama, sila hubungi kami.