Program

   >   Program   >   Teras Kemahiran Keibu Bapaan (CPS)
PILIH PROGRAM  

PILIH PROGRAM

Teras Kemahiran Keibu Bapaan (CPS)

CPS bertujuan melengkapkan ibu bapa dengan kemahiran asas keibu bapaan supaya mereka dapat mendidik anak-anak sekolah rendah secara holistik.

Program Bijak Belanja (PBB) Siri Mengukuhkan Keluarga (SFS)
PBB membagi peserta-peserta pengetahuan kewangan supaya mereka dapat membuat pilihan yang bijak demi kesejahteraan keluarga mereka. PBB juga memberi informasi asas mengenai wang serta topic-topik tertentu. Bengkel ini merangkumi beberapa topik yang menyiapkan ibu bapa menjadi pemimpin rumahtangga yang berkesan. Topik-topik termasuk penetapan matlamat dan sempadan keluarga, kesejahteraan fizikal, emosi dan rohani, serta pemahaman peringkat kehidupan.

 

wpChatIcon