Program

   >   Program   >   Teras Kemahiran Keibu Bapaan (CPS)
PILIH PROGRAM  

Teras Kemahiran Keibu Bapaan (CPS)

CPS bertujuan melengkapkan ibu bapa dengan kemahiran asas keibu bapaan supaya mereka dapat mendidik anak-anak sekolah rendah secara holistik.

Program Bijak Belanja (PBB) Siri Mengukuhkan Keluarga (SFS)
PBB membagi peserta-peserta pengetahuan kewangan supaya mereka dapat membuat pilihan yang bijak demi kesejahteraan keluarga mereka. PBB juga memberi informasi asas mengenai wang serta topic-topik tertentu. Bengkel ini merangkumi beberapa topik yang menyiapkan ibu bapa menjadi pemimpin rumahtangga yang berkesan. Topik-topik termasuk penetapan matlamat dan sempadan keluarga, kesejahteraan fizikal, emosi dan rohani, serta pemahaman peringkat kehidupan.

 

Program-program Lain

KelasMateMatika@CC

Ditujukan kepada ibu bapa yang mempunyai anak pra-sekolah berumur 4 ke 6 tahun…

Lebih Lanjut

Keluarga AKRAB

Keluarga AKRAB adalah suatu inisiatif rangkaian tidak rasmi di mana ibu bapa mengongsi ilmu…

Lebih Lanjut

Bengkel keibu bapaan

Bagi membantu ibu bapa dalam perjalanan keibu bapaan mereka, beberapa program dikendalikan khas untuk mereka…

Lebih Lanjut

PlayFest

PlayFest dilancarkan pada 2018 dengan tujuan menggalakkan Pembelajaran Pengantaraan Melalui Bermain…

Lebih Lanjut
wpChatIcon