Assistance

Education Subsidies
Bursaries
Study Loans
Scholarships, Awards & Sponsorships
Study Loan Full Time (Local Private, NAFA, LASALLE)

Pengenalan
Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan meningkat dengan masa, mengikut peningkatan pendapatan siswazah pelajar.

Skim Pinjaman Pengajian Sepenuh Masa MENDAKI bertujuan untuk meningkatkan prestasi pendidikan Masyarakat Islam dengan menawar pinjaman tanpa faedah kepada mereka yang memerlukan. Skim inimembiayai pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dan ijazah (degree) secara sepenuh masa, di institusi tinggi pemerintah atau swasta yang berakreditasi di Singapura.

Tempoh Permohonan
1 Januari – 30 November 2021

KLIK UNTUK MENDAFTAR

Kriteria Kelayakan
Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Rakyat/Penduduk Tetap (PR) Singapura beragama Islam
 2. Telah mendapat kemasukan tanpa syarat bagi diploma atau ijazah (degree) secara sepenuh masa di :
  • Institusi tinggi pemerintah tempatan.  Hanya pelajar yang tidak menerima bantuan kewangan di bawah Tertiary Tuition Fee Subsidy (TTFS) atau the Supplementary Assistance Loan scheme (SAS) layak memohon.
  • Nanyang Academic of Fine Arts (NAFA) atau LASALLE College of the Arts
  • Edutrust Accredited institusi swasta tempatan pendidikan tinggi dengan Edutrust dan Sijil Edutrust Star sahaja.
  • Bagi Institusi Edutrust Star & Edutrust Certified, pinjaman akan diluluskan untuk sepanjang tempoh pengajian. Pemohon boleh menyemak Status Edutrust institusi mereka di laman web berikut, www.ssg.gov.sg.
 1. Menandatangani perjanjian dengan MENDAKI untuk pembayaran balik pinjaman. Pemohon diperlukan untuk menyediakan 2 orang penjamin kepada MENDAKI.  2 orang penjamin akan diterimasetelah penilaian oleh Jawatankuasa Pinjaman. Penjamin hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:
  • Rakyat Singapura
  • Berumur antara 21 dan 55 tahun
  • Pendapatan bulanan kasar sekurang-kurangnya $1,500 ke atas
  • Mempunyai pekerjaan tetap sejak 1 tahun lalu
  • Bukan ibu bapa, adik-beradik pemohon atau orang yang tinggal dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin pertama dan kedua mestilah bukan dalam isi rumah yang sama
  • Penjamin mesti menghantar salinan kad pengenalan (NRIC) mereka dan slip pendapatan terkini (maklumat akan disimpan secara sulit)
  • Mengemaskini alamat terbaru dengan memberi salinan kad pengenalan (NRIC) pada masa cek terakhir diagihkan
  • Penjamin yang bekerja sendiri mesti menghantar borang IRAS yang terkini atau pernyataan CPF

Perjanjian Pinjaman
Emel akan dihantar kepada pemohon sebaik sahaja pinjaman diluluskan untuk memaklumkan sesitarikh menandatangani perjanjian pinjaman dan pengambilan cek. Pemohon dan penjamin dikehendaki menandatangani penjanjian pinjaman di hadapan pegawai YM di Wisma MENDAKI, 51 Kee Sun Avenue (off Tay Lian Teck Road) Singapura, 457056. Pemohon dan penjamin diingatkan untuk membawa kad pegenalansemasa sesimenandatangani perjanjian pinjaman.

Seperti terkandung dalam perjanjian pinjaman, peminjam perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Lulus semua mata pelajaran sepanjang kursus pengajian;
 2. Tiada pindaan institusi dalam tempoh pengajian yang dipersetujui
 3. Tiada pindaan kursus dalam tempoh pengajian yang dipersetujui
 4. Tidak menarik diri sebelum tamat pengajian
 5. Tiada penangguhan tanpa sebarang alasan yang kukuh
 6. Tamat pengajian dalam tempoh kurikulum

Jika peminjam tidak memenuhi syarat- syarat di atas atau sebarang terma di dalam perjanjian pinjaman, peminjam akan dianggap telah melanggar perjanjian pinjaman dan jumlah pinjaman perlu dibayar balik dengan segera.

Kuantum Pinjaman

Jenis Institusi Jumlah Pinjaman bagi Pengagihan Tahunan
a. Institusi Pemerintah Tempatan Sehingga 80% yuran pengajian(selepas geran pengajian)
b. NAFA atau LASALLE

PCI > $800 : maksima $5,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

PCI $450-$800 : maksima $8,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

PCI < $450 : maksima $10,000 atau jumlah yuran sebenar (yang mana lebih rendah)

c. Institusi Swasta Tempatan

Pinjaman akan diberikan untuk sepanjang kursus pengajian dan jumlah pinjaman adalah mengikut penilaianJawatankuasa Pinjaman, selepas mengambil kira keadaan kewangan pemohon, kursus pengajian, akreditasi institusi dan sebarang kriteria lain yang relevan. Keputusan Jawatankuasa Pinjaman adalah muktamad.

Agihan Pinjaman
Pemohon akan dimaklumkan melalui emel mengenai agihan cek pinjaman yang seterusnya. Agihan pinjaman seterusnya akan diberi hanya selepas keputusan peperiksaan dihantar melalui menunjukkan bukti bahawa pelajar telah lulus peperiksaan mereka untuk tahun akademik tersebut dan meneruskan pengajian ke tahun yang berikutnya.

Bayaran Balik Pinjaman
Bayaran balik pinjaman boleh dibuat melalui wang tunai, cek, NETS, GIRO atau Perbankan Internet. Pemohon boleh memilih salah satu daripada pilihan berikut.

Pilihan 1 – Bayaran balik segera dari $50 sebulan Pilihan 2 – Bayaran balik segera dari $100 sebulan Pilihan 3 – Bayaran balik selepas 6 bulan tamat pengajian

Bayaran balik bermula selepas 1 bulan agihan pinjaman pada kadar $50 sebulan.

 

6 bulan selepas tamat kursus, jumlah bayaran balik akan meningkat ke $100 sebulan bagi kursus diploma, $250 bagi kursusijazah biasa dan $500 bagi kursus ijazah perubatan.

 

Kenaikkan tahunan sebanyak $100 akan dikenakan.

Bayaran balik bermula  1 bulan selepas agihan pinjaman pada kadar $100 sebulan.

 

Selepas 6 bulan tamat kursus, jumlah bayaran balik akan beterusan $100 sebulan bagi kursus diploma & dinaikkan $250 bagi kursusijazah biasa dan $500 bagi kursus perubatan.

 

Kenaikkan tahunan sebanyak $100 akan dikenakan

Bayaran balik bermula 6 bulan selepas tamat pengajian dengan kadar purata 3 tahun untuk kursus diploma dan 5 tahun untuk kursusijazah.

 

Contoh: Bulanan bayaran dikira dari Jumlah Pinjaman dibahagikan kepada 3 tahun (diploma) atau 5 tahun (ijazah)

Klik di sini untuk maklumat lanjut mengenaibayaran balik pinjaman

Prosedur Permohonan
Permohonan hanya boleh dibuat melalui link ini.Proses pendaftaran akan mengambil masa 3 minggu dari tarikh permohonan diterima. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pelajar melalui emel. Permohonan yang berjaya perlu membayar yuran pentadbiran sebanyak $50.00.

Pendaftaran yang tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria kelayakan akan ditolak.

Browse Programmes

MENDAKI Talent Scholarship (University)

The MENDAKI Talent Scholarship (University) is looking for talented, young Malay/Muslim students with…

Read More

School Assistance Scheme (SAS)

School Assistance Scheme (SAS) is a one-off education subsidy provided for Malay/Muslims students…

Read More

Education Trust Fund - Mohamedally Sithawalla Bursary

Introduced in June 2023, the bursary supports deserving Malay/Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families, enrolled in Institutes of Technical Education (ITE) and Polytechnics.

Read More

Education Trust Fund - Abdullah Bursary

The scheme was introduced in February 2023 to support deserving Muslim students who are enrolled in the Institutes of Technical Education (ITEs) in Singapore.

Read More

Harun Ghani Education Fund (HGEF)

The Harun Ghani Education Fund (HGEF) was set up in 2005 to honour the late Mr Harun Ghani’s contributions to prevent drug abuse and rehabilitate drug offenders in Singapore.

Read More

MENDAKI-Muis Preschool Grant (MMPG)

MMPG is targeted to low-income families with children below 6 years old who are enrolled in preschool…

Read More

Education Trust Fund – Siddiqui Assistance Scheme Bursary

The scheme was introduced in March 2020.  It is to support deserving Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families…

Read More

Education Trust Fund – Ramalah Amat Bursary

The scheme was introduced in April 2022 to support deserving Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – Jamae Kalvi Bursary

The scheme was introduced in February 2022. It is to support and encourage deserving Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – Gafoor PropNex Bursary

The scheme was introduced in December 2021. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – The Saleh and Gato Motiwalla Bursary

The scheme was introduced in January 2022. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – Amran Mohd Bursary

The scheme was introduced in January 2022. It is to support deserving Malay/Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – Bazul Ashhab Bursary

The scheme was introduced in August 2021. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Read More

Education Trust Fund – Barakath Bursary

The scheme was introduced in August 2021.  It is to support deserving Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families

Read More

Study Loan Full Time (Local Private, NAFA, LASALLE)

Pinjaman tanpa faedah ini dibuka kepada semua pelajar beragama Islam.Kuantum pembayaran semula kekal rendah dan…

Read More

Study Loan Full-Time (Local National)

The interest-free loans are available for all Muslim students.  The repayment quantum is kept low and increases with time in keeping with the…

Read More

Education Trust Fund – Global Radiance Group Assistance Scheme (TETA & TNTA Programmes Bursary)

The scheme was introduced in March 2020.  It is to support deserving Muslim students, prioritising those from financially disadvantaged families…

Read More

Education Trust Fund - Nomanbhoy Bursary

Diperkenalkan pada bulan September 2020, Dermasiswa ETF-Nomanbhoy berhasrat untuk menyokong pelajar Muslim yang layak dari keluarga yang kurang berpendapatan…

Read More

SM Jaleel Foundation – Education Trust Fund Assistance Scheme (Bursary)

The scheme was introduced in August 2019 in an effort to encourage students to continue to excel in their studies…

Read More

MENDAKI - Bitsmedia Scholarship

The scheme was introduced in April 2022 to support and encourage Malay/Muslim students…

Read More

GIC-MENDAKI Scholarship

In partnership with MENDAKI and Singapore’s universities, NUS, NTU and SMU – the GIC-MENDAKI Scholarship …

Read More

MENDAKI - MIRXES Scholarship

The scheme was introduced in October 2021. It is to support deserving Malay/Muslim students…

Read More

MENDAKI - Gafoor PropNex Scholarship

The scheme was introduced in December 2021. It is to support and encourage deserving Malay/Muslim students…

Read More

MENDAKI - The Saleh and Gato Motiwalla Scholarship

The scheme was introduced in January 2022 to reward deserving Malay/Muslim students…

Read More

SM Jaleel Foundation – Education Trust Fund Assistance Scheme Scholarship

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

 

Biasiswa ini diperkenalkan pada Ogos 2019 untuk menggalak para pelajar terus mengekalkan prestasi pengajian…

Read More

Singapore Chinese Chamber of Commerce Foundation - Education Trust Fund (SCCCF - ETF) Scholarship

The objective of the scholarship is to reward top Muslim Singaporeans or Singapore PR students who will be pursuing…

Read More

MENDAKI Scholarship (Polytechnic)

The scholarship was introduced in 1995. It aims to reward students wishing to pursue courses at any of the local…

Read More

MENDAKI Scholarship (University)

The scholarship was introduced in 1995.  It aims to reward top students who had performed exceptionally well at…

Read More

Special Malay Bursary (Polytechnic)

Before 1995, the Public Service Commission (PSC) administered the Special Malay Bursary (SMB) for Malay students…

Read More

Special Malay Bursary (University)

Before 1995, the Public Service Commission (PSC) administered the Special Malay Bursary (SMB) for Malay students…

Read More

Tertiary Tuition Fee Subsidy (TTFS)

(TTFS) scheme, introduced in 1991, is an education subsidy for Malay students, which covers their tuition fees at tertiary institutions…

Read More

Supplementary Assistance Loan Scheme (SAS)

The Supplementary Assistance Loan Scheme (SAS) is aimed at uplifting the educational performance of the Malay Community…

Read More

Study Loan Part-Time Diploma

The interest-free loans are available for all Muslim students.  The repayment quantum is kept low and increases

Read More

Study Loan Part-Time Degree

The interest-free loans are available for all Muslim students.  The repayment quantum is kept low…

Read More

Study Loan Full-Time Degree (Overseas)

The interest-free loans are available for all Muslim students. The repayment quantum is kept low and increases with time…

Read More

MENDAKI – Dr Jai Prashanth Rao Scholarship

The scholarship was introduced in December 2016. The objective of the scholarship is to encourage…

Read More

MENDAKI - Dr Abdul Aziz Ali Scholarship

The scholarship was introduced in October 2006. It aims to alleviate the financial hardship…

Read More

MENDAKI-Merchant Scholarship

The scholarship was introduced in August 2006. The objective of the scholarship is to encourage students to continue to do…

Read More

MENDAKI - Institution of Engineers Singapore (MENDAKI-IES) Scholarship (Engineering)

This scholarship was introduced in 1985. Application is by nomination…

Read More

MENDAKI-Institute of Singapore Chartered Accountants (MENDAKI-ISCA) Scholarship (Accounting)

The Scholarship was introduced in 1987…

Read More

Singapore Airlines - MENDAKI Undergraduate Scholarship

Singapore Airlines’ undergraduate scholarship scheme was started in 1977, with the objective of identifying and recruiting talent

Read More

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI

Anugerah Belia Cemerlang MENDAKI aims to inspire the community towards embracing lifelong learning and support youths in…

Read More

Special Achievement Award for Excellence (Non-Academic)

The award is to honour students who have done exceptionally well in the non-academic field. It aims to recognise…

Read More

Skills Training Loan

The MENDAKI Skills Training Loan Scheme is aimed at providing interest-free loans to Malay/Muslim workers to upgrade…

Read More